Học thực hành kế toán Excel bài 1Bài học thực hành kế toán Excel bao gồm tất cả nghiệp vụ liên quan kế toán rất đơn giản, dễ học dành cho các bạn học từ đầu hay củng cố kiến thức.
hàm If, Sum, Average, Max, Min, Vlookup, Index,…
Trung tâm kế toán Hà Nội khai giảng lớp học kế toán tổng hợp hợp, kế toán trưởng, kế toán cho giám đốc và cung cấp dịch vụ kế toán.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mua sắm tiêu dùng
Tin tổng hợp
Thời trang

One Response to “Học thực hành kế toán Excel bài 1”

  1. January 17, 2020 at 5:59 pm #

    bai giảng hay !!

Leave a Reply

© 2014 Kiến thức mua sắm tiêu dùng, thông tin tiêu dùng. All Rights Reserved. Design by Hi Responsive

Công ty cổ phần công nghệ Helios Việt Nam


Số 130B Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội


Văn phòng: Tòa nhà 3B, 45 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội


Tel: 0462 908 885 - Fax: 0435 501 492


Email: [email protected] Website: www.helios.vn