Hội thảo trên web Việt Nam – Quản lý bán hàng OdooThis webinar is powered by one of our Vietnamese Partners, Trobz.
For more information, please refer to
If you have any question, please send it to [email protected] / [email protected]

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mua sắm tiêu dùng
Tin tổng hợp
Thời trang

One Response to “Hội thảo trên web Việt Nam – Quản lý bán hàng Odoo”

  1. January 15, 2020 at 8:50 pm #

    Hi team i am learning odoo 11 to youtube, Please help me how to import master data (product data, contact data, chart of acccount,….)

Leave a Reply

© 2014 Kiến thức mua sắm tiêu dùng, thông tin tiêu dùng. All Rights Reserved. Design by Hi Responsive

Công ty cổ phần công nghệ Helios Việt Nam


Số 130B Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội


Văn phòng: Tòa nhà 3B, 45 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội


Tel: 0462 908 885 - Fax: 0435 501 492


Email: [email protected] Website: www.helios.vn