Thu, 12 / 2019 4:25 am | helios

Excel kế toán và hành chính nhân sự – Bài 1: Cách sử dụng hàm IF Tải File thực hành: Trong bài học này chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm If Đây là hàm xét biểu thức điều kiện nếu thì Cấu trúc hàm if: = IF(Biểu thức điều kiện cần xét, Kq […]Excel kế toán và hành chính nhân sự – Bài 1: Cách sử dụng hàm IF
Tải File thực hành:

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm If

Đây là hàm xét biểu thức điều kiện nếu thì
Cấu trúc hàm if:
= IF(Biểu thức điều kiện cần xét, Kq đúng, Kq sai)

Trả ra kết quả đúng khi biểu thức điều kiện đúng
Trả ra kết quả sai khi biểu thức điều kiện sai

Website đào tạo tin học:
Facebook giáo viên:

Đăng ký học: 0971 075 212 gặp MR LINH
Địa chỉ: 47/126 An Đà – Ngô Quyền – Hải Phòng

Nếu có ích thì mong các bạn hãy đăng ký kênh tại đây: và chia sẻ cho nhiều người cùng học. Xin cảm ơn!

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mua sắm tiêu dùng
Tin tổng hợp
Thời trang

Bài viết cùng chuyên mục