Thu, 11 / 2019 3:57 pm | helios

Phần mềm kế toán Ánh Mai đã trở nên khá quên thuộc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng một số lỗi thường gặp khi sử dụng không phải ai cũng tránh khỏi. Đặc biệt là khi hệ điều hành bị lỗi phải cài lại Windows hay coppy chương trình này ở cơ quan […]Phần mềm kế toán Ánh Mai đã trở nên khá quên thuộc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng một số lỗi thường gặp khi sử dụng không phải ai cũng tránh khỏi. Đặc biệt là khi hệ điều hành bị lỗi phải cài lại Windows hay coppy chương trình này ở cơ quan về nhà để tiếp tục làm việc thì không mở được phần mềm này với thông báo lỗi (Visual foxpro cannot start. Could not load resources).

Lỗi này làm cho chương trình kế toán Ánh Mai không khởi động được, đề fix lỗi này rất đơn giản là tạo một shortcut ngoài desktop để gọi chương trình kế toán này chạy trực tiếp trong chương trình Visual FoxPro. Với cách trên giúp bạn làm việc với phần mềm kế toán Ánh Mai một cách dễ dàng mà không sợ lỗi Visual foxpro cannot start.
Đăng ký kênh (Subscribe):
Chi tiết xem tại:

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mua sắm tiêu dùng
Tin tổng hợp
Thời trang

Bài viết cùng chuyên mục