Tue, 02 / 2021 12:03 pm | helios

Làm thế nào để bắt đầu một bài giảng gây sự cuốn hút đối với tất cả các em học sinh ngay từ khi mới bước vào lớp? SUBSCRIBE : #KỸ_NĂNG #GIẢNG_DẠY #BẮT_ĐẦU_BÀI_GIẢNG #DẠY_HỌC #ĐỨNG_LỚP #SƯ_PHẠM #KỸNĂNGMỀM #SOFTSKILLS #TRUYỀNĐẠT #CUỐN_HÚT #HIỆU_QUẢ #TALK_SHOW_QUALIFICATION (TSQ) #YOUR_COMMUNICATION_WORLD 👉Xem “Kỹ Năng Mềm :Thử Việc Bị Chê -Tiến Sỹ Quay […]Làm thế nào để bắt đầu một bài giảng gây sự cuốn hút đối với tất cả các em học sinh ngay từ khi mới bước vào lớp?
SUBSCRIBE :

#KỸ_NĂNG #GIẢNG_DẠY #BẮT_ĐẦU_BÀI_GIẢNG
#DẠY_HỌC #ĐỨNG_LỚP
#SƯ_PHẠM #KỸNĂNGMỀM
#SOFTSKILLS #TRUYỀNĐẠT
#CUỐN_HÚT #HIỆU_QUẢ
#TALK_SHOW_QUALIFICATION (TSQ)
#YOUR_COMMUNICATION_WORLD

👉Xem “Kỹ Năng Mềm :Thử Việc Bị Chê -Tiến Sỹ Quay ”:

👉Xem ” Kỹ Năng Giảng Dạy – Dạy Mà Người Học Không Hiểu ” :
👉Xem ” Kỹ Năng Giảng Dạy – Tại Sao Hay Ngủ Gật Trên Lớp” :
👉Xem ” Kỹ Năng Chấm Điểm – Tiến Sỹ Quay” :
👉Xem ” Diễn Thuyết : Sự Vô Ý – Diễn Giả Tiến Sỹ Quay ” :
————————————————–
🎙*****#MCTIẾNSỸQUAY ( #ThầyTIẾN )*****
👉|| MC / Hoạt náo viên ||
👉|| Bình luận viên Bóng đá ||
👉|| Biên – Phiên dịch viên( Nga-Việt) ||
👉|| Chuyên gia Tâm lý ||
👉|| Giảng Dạy , Đào tạo : Toán, Vật Lý, Tâm Lý Học, Kỹ Năng Sư Phạm, Kỹ Năng Sống, Giao Tiếp, Dẫn Chương Trình ( MC ), Tiếng Nga, Phát Triển Tài Năng (Khai Thác Tiềm Năng Con Người) ||

✓Thạc sỹ Hệ thống vô tuyến điện tử (Đại học Kỹ thuật Yaroslavl , Liên Bang Nga ).
✓Thạc sỹ ( Chuyên gia) Tâm lý học (Đại học Tổng hợp Sư phạm Quốc gia Yaroslavl mang tên K.D.Usinkov, Liên Bang Nga ) .

☎LIÊN HỆ : (Tổ chức, Cộng tác, Tư vấn, Đào tạo)
Hotline : +84 35 438 8658
Facebook :
Fanpage :
Kênh Youtube :

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mua sắm tiêu dùng
Tin tổng hợp
Thời trang

Bài viết cùng chuyên mục