Sun, 09 / 2020 10:08 am | helios

Để tạo cửa sổ phụ nhúng các phần mềm bên ngoài vào Excel là điều rất khó với các bạn lập trình VBA, tuy nhiên với thư viện lập trình BSAC.ocx của Công ty cổ phần Bluesofts thì bạn chỉ viết vài dòng code là đã làm được điều vi diệu trong VBA… (*) Tham […]Để tạo cửa sổ phụ nhúng các phần mềm bên ngoài vào Excel là điều rất khó với các bạn lập trình VBA, tuy nhiên với thư viện lập trình BSAC.ocx của Công ty cổ phần Bluesofts thì bạn chỉ viết vài dòng code là đã làm được điều vi diệu trong VBA…
(*) Tham khảo:

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mua sắm tiêu dùng
Tin tổng hợp
Thời trang

Bài viết cùng chuyên mục