Mon, 04 / 2014 8:52 am |

Dưới đây là một số trang phục ngọt ngào, nữ tính và không kém phần ấn tượng của Anna Trương:                              

Dưới đây là một số trang phục ngọt ngào, nữ tính và không kém phần ấn tượng của Anna Trương:

Phong cách thời trang kẹo ngọt của Anna Trương 2
  
Phong cách thời trang kẹo ngọt của Anna Trương 3
  
Phong cách thời trang kẹo ngọt của Anna Trương 4
  
Phong cách thời trang kẹo ngọt của Anna Trương 5
  
Phong cách thời trang kẹo ngọt của Anna Trương 6
  
Phong cách thời trang kẹo ngọt của Anna Trương 7
  
Phong cách thời trang kẹo ngọt của Anna Trương 8
  
Phong cách thời trang kẹo ngọt của Anna Trương 9
  
Phong cách thời trang kẹo ngọt của Anna Trương 10
  
Phong cách thời trang kẹo ngọt của Anna Trương 11
  
Phong cách thời trang kẹo ngọt của Anna Trương 12
Bài viết cùng chuyên mục