BHXHTìm theo từ khóa: 

Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng (500)

03/10/2020 | Tin tổng hợp
Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng (500)

Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng (500)

21/08/2020 | Tin tổng hợp
? BHXH Và Thuế TNCN Của Hợp Đồng Dịch Vụ, Thời Vụ, Khoán Việc, Thử Việc | #dnnthao #ketoandayroi

? BHXH Và Thuế TNCN Của Hợp Đồng Dịch Vụ, Thời Vụ, Khoán Việc, Thử Việc | #dnnthao #ketoandayroi

15/08/2020 | Tin tổng hợp
Hợp đồng môi giới

Hợp đồng môi giới

21/03/2020 | Tin tổng hợp
BG 13: Hướng dẫn kế toán khai tăng mức lương BHXH và nộp hồ sơ điện tử 2017

BG 13: Hướng dẫn kế toán khai tăng mức lương BHXH và nộp hồ sơ điện tử 2017

11/02/2020 | Tin tổng hợp
Tỷ lệ trích năm 2017 của các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD

Tỷ lệ trích năm 2017 của các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD

08/02/2020 | Tin tổng hợp
video hướng dẫn nộp hồ sơ BHXH với phần mềm KBHXH

video hướng dẫn nộp hồ sơ BHXH với phần mềm KBHXH

04/11/2019 | Tin tổng hợp