Hướng dẫn phần mềm kế toán 1ATìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn phân bổ chi phí mua hàng trên phần mềm Kế toán 1A

27/10/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn tính giá thành sản phẩm trên phần mềm Kế toán 1A

Hướng dẫn tính giá thành sản phẩm trên phần mềm Kế toán 1A

25/10/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn lập hóa đơn mua hàng trên phần mềm Kế toán 1A

Hướng dẫn lập hóa đơn mua hàng trên phần mềm Kế toán 1A

22/10/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn kết nối phần mềm Kế toán 1A với phần mềm HTKK thuế, và xuất dữ liệu ra HTKK thuế

Hướng dẫn kết nối phần mềm Kế toán 1A với phần mềm HTKK thuế, và xuất dữ liệu ra HTKK thuế

20/10/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn lập phiếu kế toán trên phần mềm Kế toán 1A

Hướng dẫn lập phiếu kế toán trên phần mềm Kế toán 1A

13/10/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn lập Phiếu chi trên phần mềm Kế toán 1A

Hướng dẫn lập Phiếu chi trên phần mềm Kế toán 1A

10/10/2019 | Tin tổng hợp