kế toán 1aTìm theo từ khóa: 

Xuất kho nguyên vật liệu theo định mức

29/04/2021 | Tin tổng hợp
Màn hình chính – Khắc phục lỗi sai cấu hình nghiệp vụ

Màn hình chính – Khắc phục lỗi sai cấu hình nghiệp vụ

11/12/2020 | Tin tổng hợp
Nghiệp vụ Quỹ – Cách tạo chứng từ chuyển tiền nội bộ (phiếu chuyển quỹ)

Nghiệp vụ Quỹ – Cách tạo chứng từ chuyển tiền nội bộ (phiếu chuyển quỹ)

26/11/2020 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn nhập phiếu kế toán từ tập tin excel

Hướng dẫn nhập phiếu kế toán từ tập tin excel

29/11/2019 | Tin tổng hợp
Nhật ký dữ liệu – Xem nhật ký dữ liệu của riêng từng phiếu

Nhật ký dữ liệu – Xem nhật ký dữ liệu của riêng từng phiếu

19/11/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử

15/11/2019 | Tin tổng hợp
Nhật ký dữ liệu – Xem nhật ký dữ liệu chung cho tất cả phiếu

Nhật ký dữ liệu – Xem nhật ký dữ liệu chung cho tất cả phiếu

12/11/2019 | Tin tổng hợp