lấy số hóa đơnTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử

15/11/2019 | Tin tổng hợp
Hướng dẫn xuất file Excel – Hóa đơn điện tử XLS

Hướng dẫn xuất file Excel – Hóa đơn điện tử XLS

11/11/2019 | Tin tổng hợp
Kế toán bán hàng – Nhập hàng loạt HĐBH từ tập tin excel

Kế toán bán hàng – Nhập hàng loạt HĐBH từ tập tin excel

04/11/2019 | Tin tổng hợp
Kế toán bán hàng – Thu tiền theo hóa đơn bán hàng

Kế toán bán hàng – Thu tiền theo hóa đơn bán hàng

31/10/2019 | Tin tổng hợp
Kế toán bán hàng – Lập hóa đơn bán hàng

Kế toán bán hàng – Lập hóa đơn bán hàng

29/10/2019 | Tin tổng hợp