lưu vết thao tác phiếuTìm theo từ khóa: 

Nhật ký dữ liệu – Xem nhật ký dữ liệu của riêng từng phiếu

19/11/2019 | Tin tổng hợp
Nhật ký dữ liệu – Xem nhật ký dữ liệu chung cho tất cả phiếu

Nhật ký dữ liệu – Xem nhật ký dữ liệu chung cho tất cả phiếu

12/11/2019 | Tin tổng hợp