nhân sựTìm theo từ khóa: 

Quản lý hồ sơ nhân viên bằng excel có ảnh hồ sơ | Quản lý nhân viên trên excel – Phần 1

15/04/2020 | Tin tổng hợp
Excel cho kế toán: PivotTable, VLOOKUP, IF, SUMIFS, ROUND, Flash Fill, Chart

Excel cho kế toán: PivotTable, VLOOKUP, IF, SUMIFS, ROUND, Flash Fill, Chart

06/11/2019 | Tin tổng hợp
Các hàm excel thông dụng nhất trong kế toán kiểm toán | SUM AVERAGE COUNT IF AND OR VLOOKUP

Các hàm excel thông dụng nhất trong kế toán kiểm toán | SUM AVERAGE COUNT IF AND OR VLOOKUP

04/11/2019 | Tin tổng hợp
[2017.FAST] – Phòng kế toán, nhân sự, văn phòng

[2017.FAST] – Phòng kế toán, nhân sự, văn phòng

02/11/2019 | Tin tổng hợp
VACOM – Tìm đồng đội

VACOM – Tìm đồng đội

30/10/2019 | Tin tổng hợp