Nhập TSCĐ và ghi tăngTìm theo từ khóa: 

Kế toán TSCĐ & CCDC – Nhận TSCĐ góp vốn

Kế toán TSCĐ & CCDC – Nhận TSCĐ góp vốn

04/11/2019 | Tin tổng hợp