Fri, 03 / 2014 9:32 am |

Việt Nam đứng thứ ba thế giới với trung bình 56,2 gói mỳ/người/năm. Ngày 19-3, theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Mì ăn liền thế giới tại Nhật Bản, Việt Nam đứng thứ tư thế giới về tổng lượng tiêu thụ mì gói, đứng sau Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ. Dù vậy, […]

Việt Nam đứng thứ ba thế giới với trung bình 56,2 gói mỳ/người/năm.

Ngày 19-3, theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Mì ăn liền thế giới tại Nhật Bản, Việt Nam đứng thứ tư thế giới về tổng lượng tiêu thụ mì gói, đứng sau Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ.

Dù vậy, nếu tính theo số gói mì tiêu thụ trên mỗi đầu người, Việt Nam đứng thứ ba thế giới với trung bình 56,2 gói/người/năm.

Báo cáo cho thấy nếu tính theo các nước có truyền thống ăn mì gói thì tỉ lệ tiêu thụ ở Việt Nam tăng mạnh, từ năm 2008 đến 2012 tăng gần 24%, tương đương khoảng 1 tỉ gói mì. Trong khi đó, các nước như Trung Quốc, Indonesia chỉ tăng khoảng 3%, Hàn Quốc, Nhật Bản lượng tiêu thụ mì gói chỉ tăng 5%.

Bài viết cùng chuyên mục