Wed, 09 / 2014 8:18 am | helios

Nhân sự là vấn đề then chốt và quyết định thành công củ công ty nhưng việc quản lý nhân lực lại không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp chưa chú trọng tầm quan trọng của nhân sự. Việc quản lý tốt được nguồn nhân lực sẽ giúp cho các […]

Nhân sự là vấn đề then chốt và quyết định thành công củ công ty nhưng việc quản lý nhân lực lại không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp chưa chú trọng tầm quan trọng của nhân sự.

phan-mem-quan-tri-nhan-su


Việc quản lý tốt được nguồn nhân lực sẽ giúp cho các doanh nghiệp khai thác được khả năng tiềm tàng của nhân viên, nâng cao năng suất lao động và lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực với các công ty khác. Ngoài ra, còn giúp quản trị về quyền lợi của người lao động, những quan điểm, thắc mắc của từng cá nhân.

Những khó khăn của việc quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp là cần phải thay đổi cách thức quản lý.
Mỗi công ty, doanh nghiệp hiện nay cần có một phần mềm quản trị nhân sự với những chính sách tuyển dụng, tiền lương, bảo hiểm xã hội, khen thưởng….Đây cũng chính là xu hướng tất yếu cho mỗi công ty trong bối công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ và phần mềm quản trị nhân sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

1. Lợi ích của phần mềm quản trị nhân sự.

 Phần mềm quản trị nhân sự dựa trên quy trình nghiệp vụ và các yêu cầu về quản lý tiền lương.  Phần mềm  được chia ra thành các phân hệ riêng nhằm tối ưu hóa các nghiệp vụ quản lý nhân sự, quản lý tiền lương giúp đem lại nhiều lợi ích cho công ty. ads: Tin tuyển sinh cao đẳng dược hà nộicao đẳng y tế hà nội vàcao đẳng điều dưỡng chính quy năm 2016

– Tiết kiệm thời gian

Với sự hỗ trợ từ hần mềm quản lý nhân sự thì phòng quản lý nhân sự có thể dành ít thời gian làm thường xuyên, nhiệm vụ lặp đi lặp lại để  tập trung nhiều thời gian hơn cho các sáng kiến ​​tăng trưởng mang lại lợi ích cho công ty.

– Giảm thủ tục giấy tờ

– Tự động hóa toàn bộ quá trình và có độ chính xác cao hơn

2. Chức năng của phần mềm quản trị nhân sự

 Một phần mềm quản lý nhân sự  thông thường sẽ gồm các chức năng sau.

– Phần nhân sự

  Quản lý toàn bộ về thông tin nhân viên.
+ Phần mềm quản lý nhân sự có đầy đủ các báo cáo về quản lý nhân sự, theo dõi chính sách đối với người lao động và các báo cáo sử dụng lao động theo qui định của nhà nước.
+ Cung cấp các chức năng tìm kiếm, các truy vấn theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu và hỗ trợ lập các báo cáo thống kê .
 – Phần tiền lương
 + Tính chi tiết, đầy đủ theo các tiêu chí: Thời gian, phụ cấp, các khoản phụ khác, các khoản giảm trừ, tính thuế thu nhập và tổng tiền thực lĩnh.
+ Cho phép người sử dụng thiết lập công thức tính lương theo các tiêu chí định sẵn trước.

 – Phần báo cáo

  + Báo cáo BHXH.
 + Báo cáo chi tiết và tổng hợp chấm công từng ngày, từng tháng.
 + Báo cáo chi tiết bảng lương và thanh toán cho toàn bộ nhân viên công ty.

 Tuy nhiên để quản lý nhân sự được hiệu quả thì vai trò quan trọng nhất vẫn là của nhà quản trị. Bên cạnh việc sử dụng các phần mềm nhân sự để hỗ trợ thì các nhà quản trị cũng cần vạch ra các chính sách đúng đắn về: tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự, đánh giá năng lực hoàn thành công việc và tiền lương cho người lao động. Từ đó mới có thể giúp doanh nghiệp hoạt động thành công.

Bài viết cùng chuyên mục